Historisme: Skitse til en samfundsvidenskabelig analysemodel      Google
    
 

Indledning
Analysemodel 
Erkendelsesteori
Rationaliseringsteori
Determinationsteori
Dominationsteori
Hegemoniteori
Totalitetsteori
Historieteori
Fremtidsteori
Vurdering
 
Referencer 
Indeks 
Kontakt
   

Hvorfor forandrer samfundene sig og hvordan udvikles en
enhedssamfundsvidenskab? -

Determinationsfaktorer og Videnskabsteorier
Teknolgisk determination, idealisme, materialisme og historisme.

Determinationsfaktorer
Samfundsvidenskaben har identificeret en række centrale faktorer der er bestemmende for samfundsstrukturen.
Eksempler på determinationsfaktorer er samfundets geografiske situation, befolkningens størrelse, det teknologiske udviklingsstade, økonomi, politik, kultur, ideologi og den menneskelige natur. Derudover betydningen af sameksistensen af flere udviklingsstader i et konkret samfund og den betydning samfundenes rivalisering har for samfundet. Men der er stor uenighed om hvor mange determinationsfaktorer der er væsentlige. Samfundsvidenskabsteorien har derfor brug for at definere begreberne og lokalisere hvor årsagerne til uenighederne opstår.

Videnskabsteorier
Samfundsvidenskaben er splittet op i retninger der definerer de centrale begreber forskelligt, især økonomi- og kuturbegrebet. Derudover vægter de betydningen af de forskellige determinationsfaktorer og deres mulige teoretiske integration forskelligt, f.eks. positivisme, funktionalisme og videnskabelig socialisme.
Læs mere her Koncept

Bohn, Michael 2008: Historisme.dk. netgrafik.com. Side 1.
 
       

 Herbert Spencer 1820 -1903    Karl Marx 1818-1883
 Emile Durkheim 1858-1817   Max Weber 1864-1920
 T.Parsons 1902-1979    Jürgen Habermas f.1929
 W.W. Rostow 1916-2003   Immanuel Wallerstein f.1930
     
   Design netgrafik.com      Forside  -  Tilbage