Historisme
 

 
Indledning
Erkendelsesteori
Rationaliseringsteori
Determinationsteori
Dominationsteori
Hegemoniteori
Totalitetsteori
Historieteori
Fremtidsteori
Vurdering
Referencer 
Indeks 
 
Koncept
Links 
Søg 
Kontakt
 
   Skitse til en samfundsvidenskabelig analysemodel
   Referencer

 

 

 

Determinationsteoretisk litteratur:

Litteratur om den psykologiske faktor:

Andkjær, Ole og S.Køppe 1981: Freuds psykoanalyse.
Blond, A. 1977: Knægtelse og krænkelse. Rhodos.
Coward, R. og Ellis 1981: Sprog og materialisme. Rhodos.
Dahmer, H. 1975: Libido og samfund. Rhodos.
Derrida. J. 1976: Sprog - materialitet - bevidsthed. Vinten.
Egebak, Niels 198O: Psykoanalyse og videnskabsteori. Rhodos.
Fink, Hans Chr og C.Thau red. 1976: Erkendelseskritik og klas-
. sekamp. Rhodos. Bidrag fra A.Sohn-Rethel m.fl.
Krovoza, A. 1977: Det abstrakte arbetet och sinnlighetens øde.
. Tekla, nr. 2. Lund.
Lukacs, G. 197O: Historia och klassmedvetanda.
Lyhne, V. red. 1974: Marxisme - psykoanalyse. Rhodos.
. Bidrag fra W.Reich, E.Fromm, T.Adorno, R.Reiche m.fl.
Marcuse, H. 198O: Eros og civilisationen.
Mead, G.H.: Jeg og mig.
Morris, D. 1967: Den nøgne abe. Kbh. (Og den menneskelige Zoo).

 

Litteratur om den kulturelle faktor:

Althusser, L. 1976 A: Marxisme og klassekamp.
Althusser, L. 1976 B: Filosofi från proletær klassståndpunkt.
Dahmer, H. 1975: Libido og samfund. Rhodos.
Fink, Hans Chr og C.Thau red. 1976: Erkendelseskritik og klas-
sekamp. Rhodos. Bidrag fra A.Sohn-Rethel m.fl.
Goldmann, L. 1973: Om marxistisk metode. København.
Habermas, J. 1984: The theory of communicative action. Vol.1.
Krovoza, A. 1977: Det abstrakte arbetet och sinnlighetens øde.
Tekla, nr. 2. Lund.
Lukacs, G. 197O: Historia och klassmedvetanda.
Lyhne, V. red. 1974: Marxisme - psykoanalyse. Rhodos.
Bidrag fra W.Reich, E.Fromm, T.Adorno, R.Reiche m.fl.
Marcuse, H. 198O: Eros og civilisationen.
Ritsert, J. 1985: Weber eller Marx. Kurasje nr.35-36.
Wright, Erik Olin 1979: Class, Crisis and the State.

 

Litteratur om den økografiske faktor:

Althusser 1969:
Autorenkollektiv:
Elster, Jon 1971: Nytt perspektiv på økonomisk historie.
Laclau, E. 1975: The specificity of the political: the Poulant-
. zas-Miliband debate. Economy and Society, vol.4, no.1. . pp. 87-111.

Litteratur om den demografiske determinationsfaktor:
----
Amin, Samin 1979: Den ulige udvikling. Kbh.
Boserup, Ester 1965: The conditions of agricultural growth:
The economics of agrarian change under population pressure.
London.
Fenoalta, S.: u.å: The rise and fall of a theoretical model.
Journal of Economic History, 35:2, p. 386-4O).
Her: K.K.Kristiansen red. 1976, bind I.
Friedman, J. 1979: System, structure and contradiction. CPH.
Heinsohn et al 1981: Menneskeproduktion. Kurasje.
Henry, Louis 1961: Some data on natural fertility.
Eugenics Quaterly, 8, pp. 81-91. (Her Seccombe s. 25).
Kristiansen, K.K. red. 1976: Overgangen fra feudalisme til kapi-
talisme, bind I og II. Materialesamling. København.
Malthus 1798: Essay on population. (First essay).(Sec. 18O3).
McEvedy and R.Jones 1978: Atlas of world population history.
Pedersen, N.H. 1978: Produktion og udbytning i førkapitalismen.
Den Jyske Historiker, nr. 14.
Schmidt-Renner, G. 1978: Om den samfundsmæssige lokalisering.
Seccombe 1983: Marxism and demography. NLR, nr.137, pp. 22-47.
Wilkinson, L.P. 1978: Classical approaches to population and fa-
mily planning. Population and Development Review.
Vol. 4, nr.3, pp.439-456.

 

 

Litteratur om den geografiske faktor:
----
Bunzel, G. 1979: Elementer til rekonstruktionen af den kapita-
. listiske PM's almene udviklingslogik. DJH, nr.16.
Chorley, R.J. and P.Haggett ed. 1976: Socio-economic models in
. geography. London.
Hegel, G.W.F.
Leakey, D.
Meadows,D. et al 1974: 'Grænser for vækst'.
Mesarovic, M. og E.Pestel 1976:
Montesquieu 1748: L'esprit des lois. (Lovenes ånd).
. Her G.Skirbekk 1986: Filosofihistorie 1, side 300.
Pedersen, N.H. 1978: Produktion og udbytning i førkapitalismen.
Schmidt, A. 1978: Historie og struktur.
Schmidt-Renner, G. 1978: Om den samfundsmæssige lokalisering.

 

Totalitetsteoretisk litteratur:
Litteratur om totalitetsteori:
----
Chase-Dunn, C. 1981: Interstate System and capitalist world-
economy. One logic or two? s.3O-53 i Hollist and Rosenau.
Goldfrank, W.A. ed. 1979: The world system of capitalism. Sage.
Hollist, W.Ladd and J.N.Rosenau ed.1981: World System Structure.
Inkeles, A. 1975: The emerging social structure of the world.
World Politics 27 (July), pp. 467-495).
McGowan, P.J. and S.G. Walker 198O: Marxist and conventionalist
'models'...: University of Nebraska-Lincoln. (Oplæg).
McGowan, P.J. and B.Kordan 1981: Imperialism in world system...:
I Hollist and Rosenau ed. 1981: World System Structure.
Meyer, J.W. and M.Hannan eds. 1979: National development and the
world system. Chicago.
Modelski, G. 1978: The long cycle of global politics and the
nation-state. Comparative Studies in society and history,
2O (April): pp: 214-235.
Morgenthau, H.J. 1973: Politics among Nations. New York.
Parsons, P. 1966: Societies: Evolutionary and comparative per-
spectives. Englewood Cliffs.
Skocpol, T. 1977: Wallerstein's world capitalist system.
American Journal of Sociology, 82,5. pp.1O75-1O9O.
Skocpol, T. 1979: States and social revolutions. Cambridge U.P.
Thomas, G.M. et al 1979: Maintaining national boundaries in the
world system. Side 187-2O6 i 'Meyer and Hannan eds.'.
Waltz, K.N. 1979: Theory of international politics.
Addison-Wesley.
Winckler, E.A. 1979: 'China's world-system. s.53-72 i Goldfrank.
Zolberg, A.R. 1979: Origins of the modern world system: a mis-
sing link. Meeting-paper: Am.Pol.Sci.Ass. Washington.
----
----
>>>>

----
Udvalgt litteraturliste til totalitetsteorier:
----
Litteratur om positivisterne:
----
Hollist, W.L. and J.N.Rosenau Ed. 1981: World System Structure.
Pedersen, Anne 1974: International politik som samfundsviden-
. skab. K.U.
Sørensen, Georg 198O: International politik og marxisme.
----
Positivistisk litteratur om international politik:
----
Dougherty, J.E. and R.L. Pfaltzgraff Jr. 1971: Contending Theo-
. ries of International Relations. New York.
Finnegan, R.B. 1972: International relations. The disputed
. search for method. Review og Politics no. 34.
Singer, John David 1965: Redaktør af tidsskriftet: Human Beha-
. vior and International Politics.
Singer, John David 1965: Redaktør af tidsskriftet: Quantitative
. International Politics.
----
----
>>>>

 

 

Historieteoretisk litteratur:

Litteratur om teorier om overgangen til fast bosættelse:
Se også under nomadesamfund, samt Krader og Khazanov.
----
Adams, Robert McC. 1966: The evolution of urban society. N.Y.
Anderson, Perry 1979: Fra antikken til feudalismen. Kbh. 347 s.
Childe, V.G. 1952: What happened in history. Harmondsworth.
Childe, V.G. ----: Man makes himself.
Claessen, H.J.M. and P.Skalnik Eds. 1978: The Early State.
Cristiansen, Erik 1974: Politisk teoridannelse i antikken.
Engels, F. ----: Familiens, privatejendommens og statens opr.
Høiris, Ole 1980: Marxistisk antropologi i 2.internationale.
Krader, L. 1972: The ethnological notebooks of Karl Marx.
Kramer, S.N. 1958: Historien begynder med sumererne. Kbh.
Larsen, Knud et al 1980: Slaverne i det athenske demokrati.
McEvedy, C. and R.Jones 1978: Atlas of world population history.
London.
Mellaart, James 1978: Earliest civilazations of the near east.
Morgan, L.H. 1877: Ancient society. New York.
Finley, M.I. 1985: Ancient History. London.

 

 

 

 

Litteratur om de despotiske samfundsformationers historie:

Adams, Robert McC. 1966: The evolution of urban society. N.Y.
Anderson, Perry 1979: Fra antikken til feudalismen. Kbh. 347 s.
Childe, V.G. 1952: What happened in history. Harmondsworth.
Childe, V.G. 1981: Man makes himself.
Cristiansen, Erik 1974: Politisk teoridannelse i antikken.
Finley, M.I. 1985: Ancient history. London.
Jones, A.H.M. 1980: The decline of the ancient world. London.
Kramer, S.N. 1958: Historien begynder med sumererne. Kbh.
Krarup, Per 1971: Romersk politik i oldtiden.
Larsen, Knud et al 198O: Slaverne i det athenske demokrati.
McEvedy, C. and R.Jones 1978: Atlas of world population history.
. London.
Mellaart, James 1978: Earliest civilizations of the near east.
Finley, M.I. 1985: Ancient History. London.
Pirenne, Henri 1978: Economic and social history of medieval
. europa. London.
Riisgård, K. 1961: Bahrein, den gamle verdens centrum. Kbh.
White, Lynn Jr. 1964: Medieval technology and social change.

 

 

 

Abrams, Philip 1982: Historical sociology. Bath. G.B.
Adams, Robert McC. 1966: The evolution of urban society. N.Y.
Abdel-Malek, A. 1981: Civilisations and social theory. London.
Abdel-Malek, A. 1981: Nation and revolution. London.
Adriano, F.D. 1984: A critique of the 'Buraucratic Authorian
State' Thesis. J. of Contemporary Asia. Vol.14, no.4.
Adorno,T. og Horkheimer 1972: Oplysningens dialektik. Kbh.
Agyeman, O. 1978: The supermarxist and pan-africanism.
UTAFITI. Vol.3, no.1. (p.45-65).
Ahlberg, A. 1963: Filosofiens historie bd.6. Gyldendal. (195 s.)
Althusser, Louis 1969: For Marx. Rhodos. (244 s.).
Althusser, Louis 1976a: Filosofi från proletar klass-ståndpunkt.
Bo Cavefors AB. (153 s.).
Althusser, Louis 1976b: Marxisme og klassekamp. Aurora. (142 s.)
Althusser, L. och E.Balibar 197O: At læse kapitalet. Bd. 1 og 2.
Althusser, Louis 1978a: Opgør med stalinismen. Rhodos. (66 s.).
Althusser, Louis 1978b: To, tre (brutale) ord om Marx og Lenin.
. Tss. for Politisk Økonomi, nr.1.
Altvater, A. 1974: Problemer omkring monopoler og statens rolle.
. Kurasje, nr.9. (S.1O7-129).
Altvater et al. 1977: Stat, kapitalakkumulation och sociale rø-
relser. Tekla, nr.2. (s.37-55).
Altvater, E. 1979: Staten i det kapitalistiske samfund. Kurasje.
Ambjornsson,R. och Aa.Elzinga 1981. Tradition och revolution.
Gidlunds. (373 s.).
Amin, Samir 1972: Kapitalakkumulationen og de underudviklede
. lande. Den ny verden. 7. Årg, nr.3. (s.3-15).
Tss. for Pol.0ko. 1973, no.2. (s.13-29).
Amin, S. 1976: Imperialismens krise. Oktober, 2. |129| rg., nr.2.
Amin, S. 1979: Den ulige udvikling. Aurora. 329 s.
Amoroso, B. og L.Magri 1975: Overgangskapitalismen, staten og
krisen. RUC. (s.91-1O9 om Althusser).
Anbro,K. et al 1976: Samfundsvidenskabernes filosofi og historie
Kultursociologi. København. (157 s.).
Andersen, Heine 1976: Kapitallogik eller historisk materialisme.
Historievidenskab, nr.5-6-7, s.189-243.
Andersen, Heine 1979: Mellemlagene i Danmark.
Nordisk tss. for politisk økonomi. Nr.9-1O.
Andersen, Johannes 1976: Det borgerlige parlament.
Århus Universitet. Specialeopgave.
Andersen, Johannes 198O: Staten og den aktuelle krise i Danmark.
Grus. nr.1. (S. 2-25).
Andersen, Jørgen et al. 1977: Imperialisme.
Den Jyske Historiker, nr.11. (212 s.).
Andersen, Jørn E.et al 1982: Ernst Bloch. Modtryk. (118s.).
Andersen, J. Goul 1979: Mellemlagene i Danmark. (297 s.).
Andersen, J. Goul 1981: Socialklasser og partivalg.
Politica 1981, nr.2. (S.46-86).
Andersen, J. Goul 1984: Kvinder og politik. Politica. (3O5 s.)
Andersen, Knud et al 1979: Afhængighedsteori. Politica. (252 s.)
Anderson, Benedict 1983: Imagined Communities. London. (149 s.).
Anderson, Perry 1977: Betragtninger over marxismen i vesten.
Anderson, Perry 1978: Den absoluta statens utveckling.
. Bo Cavefors. Malmø. (5O9 s.).
Anderson, Perry 1979: Fra antikken til feudalismen. Medusa. Kbh.
Anderson, Charles W. 1977: Political design and the representa-
tion of interests. Comparative Political Studies. 1O.1.
Andersson, Caleb J. 1974: Den globale obalansen. Ystad. (159 s.)
Appelbaum, R.P. 1978: Marxist method: structurel constraints...:
The American Sociologist. Vol.13, no.1.
Arendt, Hannah 1979: Det totalitære herredømme. Notabene. (229).
Arnfred, N. et al. 1975: Småborgerskab og politisk krise i DK.
Roskilde Universitetsforlag.
Arnfred, N. et al 1979: Stat og klasser. Roskilde. (184 s.).
Asad, T.1978: 'Is there af Pastoral Mode of Production?' In:
Le Pastoralisme Nomade:Production Pastorale et Society.
Bailey, Anne M. 1985: The making of history.
Critique of Anthropology. Vol.5, No.1.
Ball, R. 1978: Sociology and general systems theory.
The American Sociologist. vol.13, no.1, s.65-73.
Balibar, E. 1977a: Fem studier i den historiske materialisme.
Balibar, E. 1977b: Om proletariatets diktatur. Aurora. (182 s.).
Banaji, Jairus 1977: Modes of production...:
Capital and Class. No.3. (P.1-45).
Baran, Paul A. 1971: Utvicklingens politiska ekonomi. Stockholm.
Bardhan,P. 1982: Agrarian class formation in India.
. J. of Peasant Studies, Vol.1O, no.1, p.73-94.
Barfort,S. 1976: Om nyere tysk og fransk statsteori.
Oktober, 2. Årg., nr.5, s.61-1O3.
Batra, R. 1978: The downfall of capitalism and communism. London
Baudrillard,J. 1975: The mirror of production.
. Telos Press. Library of Congress. USA. (167 s.).
Baviskar, B.S. 198O: The politics of development. Delhi.(231 s.)
Becker, H. and H.E.Barnes 1961: From Lore to science. Vol. 1.
Becker, H. and H.E.Barnes 1961: From Lore to science. Vol. 2.
Becker, H. and H.E.Barnes 1961: From Lore to science. Vol. 3.
Beckman,B. 198O: Imperialism and capitalist transformation.
RAPE, nr.19, (P.48-62.).
Bell, D. 1974: The coming of postindustrial society. London.
Benton, G.1982: Wild lilies...:(Om Kina). Pluto Press. (218 s.).
Benton, T. 1975: Claude Bernards epistemologt,a replay to Hirst.
Economy and Society, Vol.4, no.1, P.111-12O.
Berberoglu, B. and M.Landsberg 1978: Transnational production
and worldwide contradictions of advanced capitalism.
. Social Praxis, vol.5, no.3-4. (P.181-2O5).
Berberoglu, B. 1984: The controversy over imperialism and cap..:
. J. of contemporary asia, vol.14, no.4. (P.399-4O7).
Berger, Peter ed. 1974a: Marxistisk sociologi. Gyldendal. (224).
Berger,P. 1974b: Religion,samfund og virkelighed. Viborg. (2O9).
Berger,P. 1977: Invitation til sociologi. Rhodos. (177 s.).
Berger,P. 1982: Nytolkning af sociologien. Aalborg. (17O s.).
Bernal, J.D. 1978:(org.1954): Videnskabens historie. Bind 1-4.
Paxmodtryk. Oslo.
Bernardes, J. 1985: Family Ideology.
Bernstein, H. 1976: Kapital og bønder under imperialismen.
Oversat på kult.soc. (52 s.).
Bernstein, Henry 1979: African Peasantries. a theoretical frame-
work. J. of Peasant Studies. Vol.6, no.4,s.421-443.
Bernstein, B.B. 1977: Class, codes and control. London. Vol.1-3.
Bernstein, Eduard 1899: Die voraussetzungen der sozialismus...:
. Her: S.Hansson red. 1977: Moderne ideologier. 141-147.
Berntsen,H.1976: Den historiske materialisme. Oslo. (138 s.).
Berntson, L. 1974a: Politiske partier og sociale klasser. Lund.
Berntson, Lennart 1974b: Marxismen och partianalysen.
Zenit. nr.5 el. 35?. (S.4-16).
Beronius, M. red.1982: Ekonomi, politik och statspolitik. Arkiv.
Bertelman, T. 1977: Politik och råvarer. Stockholm. (22O s.).
Beteille, A. 1972: Den sociale ojamlikheten. Stockholm.
Bettelheim, C. 1975: Klass striderne i SU. Bo Cavefors. (444).
Bilton, T. et al.: Introductory sociology. Hong Kong. (76O s.).
Bjørkman,Maja och D.Fleming 1977: Nye tendenser i imperialismens
utvickling. Zenit, nr.51, s.39-6O.
Blackburn, R. 1972: Ideology in social science. Suffolk. (282).
Bloch, Ernst 1972: Konkret utopi - spekulativ materialisme.
Kontrast, nr.37. (S.6O-75).
Bloch, Ernst 1974: Causality and Teleology:
Telos no.21, W.U., St.Louis. (Se Jørn Andersen 1982).
Bloch, Ernst 1977: Interview med E.Bloch. Kontext, nr.34.(69-76)
Bloch, Marc 1973: Forsvar for historien..: Gyldendal.
Bloch, Marc 1975: Feudal Society I og II. London. (452 s.).
Blond, A. 1977: Knægtelse og krænkelse. Rhodos. (168 s.).
Boesen, Inger et al 1978: Kapitalen og bønderne. Kult.soc. (94).
Boesen, Jannik 1973: Bønder og kaffeeksport.
Den ny verden. 8. Årg., nr.2. (P.33-57).
Bojesen, C. B. et al. 1983: Etruskerne. Herning. (S. 1-158).
Bondestam, L. and S.Bergstrøm 198O: Poverty and population
control. London. (221 s.).
Bottomore, T. and R. Nisbet eds. 1979: A history of sociological
. analysis. London.
Braudel. F. 198O: On history. London.
Brown, R.H. and S.M. Lyman eds. 1978: Structure, consciousness
. and history. Cambridge. CUP.
Bouchet, D. 1978: Samfundsudviklingen. Aalborg. (89 s.)
Bourdieu, P. 1977: Outline of a theory of practice. Cambridge.
Brandt, Per Aage 198O: Den talende krop. Rhodos. (1-226).
Brandt, P.Aa. og J.Jørgensen 1981: kræfter og forhold - omkring
Arvidson og Berntsons magten...: Grus nr.3,2.årg.,s.76-88.
Braskhøj,J. et al 1976: Det danske klassesamfund 192O til 194O.
Den Jyske Historiker, nr.9. (191 s.).
Braverman, Harry 1978: Arbejde og monopolkapital. Demos.
Bregnsbo, H. 198O: Marxismens elendighed. København.
Broyelle, C. 1978: Hundrede blomster visner. Tiderne skifter.
Brun, Ellen og Hersh 1978: Kapitalismens udviklingssystem. Kbh.
Brutens, K. 198O: The liberated countries. New Delhi. (138 s.).
Bruckner, P. 1974: Kapitalismens socialpsykologi.
Bryderup, Inge M. og S.C.Nielsen u.å.: Nogle kritiske bemærknin-
ger til J.Martinussen. Bidrag, 2.årg, nr.6, s.1O3-121.
Buch-Hansen, Mogens 1974: Det ulige bytte - den ujævne udvikling
og kapitalens internationalisering. H.f.K.S.,nr.6,s.3O-52.
Buch-Hansen,M.et al 1977: Kina på vej. København. 163 s.
Buci-Glucksmann og G.Therborn 1981: Den autoritære etatisme og
socialdemokraterne. Grus, 2.Årg, nr.4.
Bunting, A.H. 197O ed.: Change in agriculture. London. (793 s.).
Bunzel,G. 1975: Kritiske elementer til en marxistisk statsteori:
Den Jyske historiker, nr.3, s.97-11O
Bunzel,G. 1979: Elementer til rekonstruktionen af den kp.PM's
almene udvikling. Den Jyske Historiker,nr.16,s.79-197.
BuraWoy M. 1978: Contemporary currents in Marxist theory.
. The American Sociologist. vol.13, no.1.
Burke, P. 198O: Sociology and history. London.
Busch, Klaus 1985: Om forholdet mellem politik og økonomi...:
Kurasje, nr.35-36. (S.51-85).
Buttel, F.H. 1978: The Enviromental sociology: A new paradigm?:
. The American Sociologist, vol.13. (P. 252-256).
Buttel, F.H. and H.Newby 198O eds.: The rural sociology of the
advanced societies. London. (516 s.).
Byres, T.J. 1985: Modes of Production and Non-European Pre-Colo-
. nial Societies. J. of Peasant Studies. Vol.12, No.2-3.
Canovan, Margaret 1981: Populism. London. (344 s.).
Carchedi, G. 1975a. On the economics of the new middle class.
Economy and Society. vol.4, nr.1, s.1-87.
Carchedi, G. 1975b: Reproduction of social classes at the level
of production relations.
Economy and society. Vol.4, no.4, p.361-418
Carchedi, G. 1977: On the economic identification of social
classes. London. (213 s.).
Carlsen, J. og H.Tvarnø red. 1983: Slaver og produktionsforhold
i Romerriget. Systime. (278 s.).
Chorley, R.J. and P.Haggett eds. 1976: Socio-Economic models in
geography. Kent. (458 s.).
Cicourel, AA.V. 1973: Cognitive sociology. Penguin. (191 s.).
Cipolla, C.M. ed. 1974: The Fontana Economic History of Europe.
Volume II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries.
London. (Side 15-83).
Clarke, J. et al. eds. 1979: Working class culture.
. Centre for Contemporary Cultural Studies. London.
. Resistence through rituals.
Clarke, S. 1977: Marxism, Sociology and Poulantzas and the Theo-
ry of the State. Capital and Class. No.2. (S.1-32).
Claudin, F. 1977: Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse.
Bind 1 og 2. Pax-Modtryk. (6O3 s.).
Cohn-Bendit 1968: Venstreradikalismen. Rhodos. (315 s.).
.
Colletti, L. 1979: Marxism och dialektik. Lund. (321 s.).
Collingwood, R.G. 197O: The idea of history. London.
Comte, A. 183O-42: Cours de philosophie positive. Paris
. 5. udg. 19O7. (Se Gardiner ed.).
Condorcet. (Se Gardiner ed.).
Cook, S. 1984: Peasant Economy, Rural Industri.
J. of Peasant Studies. Vol.12, no.1, s.3-4O.
The Sociological Review. Vol.33, no.2, s.275-297.
Connell, R.W. 1979: A critique of the Althusserian approach to
class. Theory and Society. vol.8, no.3, s.3O3-346.
Coward, R. og J.Ellis 1981: Sprog og materialisme. Rhodos.(245).
Cromley, C.L. 1976: Toward a locational definition of state sy-
stems of settlement. Am. Anthropologist. 78.
Dahl, Robert A. 1976: Modern political analysis. New Jersey.
Dahmer, H. 1975: Libido og samfund. Rhodos. (449 s.).
Davis, Horace B. 1978: Toward a marxist theory of nationalism.
New York and London. (294 s.).
Derrida, J. 1976: Sprog, materialitet og bevidsthed. Vinten.
De Ste. Croix, G.E.M. 1981: The class struggle in the ancient
greek world. Duckworth.
Deutcher, I. 1975: Oprørene i Polen 1956. Kontrast,nr.5. (36-4O)
(Se også: The Socialist Register 1982, s.125-162).
Dobb, M. 1975: Kapitalismens udvikling. Rhodos. (524 s.).
Drake, M. ed. 1973: Applied historical studies. London.
Dray, W. 198O: Perspectives on history. London.
Dreitzel, H.P. 1972: Social science and the problem of ratio-
nality. Politics and Society. vol.2, no.2. P.165-183.
Duby, G. 1974: The early growth of the european economy.
. Warriors and peasants. London.
Dumont, Louis 197O: Homo Hiearchicus. London. (447 s.).
Durant, W. and A.Durant 1965: The age of Voltaire. New York.
Durkheim, E. 196O: The dualism of human nature...: In Wolf, K.H.
. ed.: Durkheim, E. 1858-1917. Columbus. Ohio U. P.
Durkheim, Emile 1972: Den sociologiske metode. Fremad. (144 s.).
Durkheim, Emile 1978: Selvmordet. Norsk Gyldendal og Fremad.
Durkheim, E. 1984: The division of labour in society. London.

 

Edwards, H.W. 1978: Labor aristocracy, mass base of social
. democracy. Stockholm.
Egebak, N. 198O: Psykoanalyse og videnskabsteori. Berlingske.
Ekholm, Kajsa 1981: On the structure and dynamics of global
systems. I J.S. Kahn and J.R. Llobera eds. P.3-29.
Elias, Norbert 1939: The civilising process.
Elias, Norbert 1956: Problems of involment and detachment.
. Br. J. of Sociology, vol.7, no.3, pp.226-52.(1968 s.175-6).
Elias, Norbert 1978: What is sociology. London. (197O Munich).
. (Med forord af R. Bendix).
Elias, Norbert 1969: Sociology and psychiatry. Side 117-144
. i Foulkes and Prince ed. (Elias 1968 s.181).
Elkins, S.M. 1975: The slavery debate. Commentary 1O.
Elster, Jon 1971: Nytt perspektiv på økonomisk historie. Pax.
Elster, Jon 1976: Stat, organisation og klasse. Pax. Oslo.
Elster, Jon 1993: Some unresolved problems in the theory of
. rational behavior. Acta Sociologica, vol.36, 3, p.179-91.
Engels, Friedrich 1977: Familiens, privatejendommens og statens
. oprindelse. Politisk Revy. (284 s.).
Enerstvedt, R.T. 1973: Dialektik og samfunnsvitenskap. Oslo.
Evans-Pritchard, E. 194O og 1969: The Nuer. Oxford and New York.
Faire, A. 1976: De interimperialistiske konflikter i krisen.
. Oktober, Årg.2, nr.5, s.29-6O.
Falk, J. og A.Madsen 1974: Bønder og klassekamp. Fra marxistisk
. antropologi 3-4., s.46-163. Kultursociologi .
Falk,J. 1976: Om historieskrivning læsning og arbejde.Kbh.(137).
Falk,J. 198O: Et jævnt og muntert liv paa jord. Kbh. (343 s.).
Fanon, F. 1968: Fordømte her på jorden. Rhodos. (214 s.).
Fernbach, David 1978: Marx och politiken. Zenit och Bo Cavefors.
Finley, M. 1983 i J.Carlsen. (Side: 4O-53 + 59-85 + 24O-267).
Foeweraker, Joe 1982: Accumulation and Authoritarianism on ...
Brazil. The J. of Peasant Studies. Vol.1O,no.1, s.95-117.
Foucault, M. 1973: Galskabens historie. Gjøvik. (24O s.).
Foucault, M. 1977: Overvågning og straf. Rhodos. (273 s.).
Foucault, M. 1979: My Body, this Paper, this Fire.
The Oxford literary review, Vol.4, no.1,s.9-29.
Foulkes, S.H. and G.S. Prince ed. 1969: Psychiatry in a changing
. society. London. (Elias 1968 s. 181).
Fraenkel, A. 1932: Mellemstanden. København. (291 s.).
Frank, A.G. 1973a: On Feudal Modes, models and methods of esca-
. ping capitalist reality. Economic and Pol.Weekly. 8, No.1.
. S.27-?. Se også Tss. for Pol.0ko. 1973, nr.2. (s.13-28).
Frank, A.G. 1973: Reflections on Green, Red and White Revoluti-
. ons in India. Economic and Political Weekly. Vol.8, No.3.
Frank, A.G. 1978: World accumulation 1492-1789. London. (271 s.)
Freud, Sigmund 1972 (3.udg): Psykoanalysen. Hans Reitzel. (366).
Freud, S. 1975: Kulturens byrde. (Originaludgave 1932).
Friedman, J. 1979: System, structure and contradiction. Kbh.
Fryklund,B. och T.Peterson 1981: Populism och missnøjespartier i
norden. Lund. (455 s.).
Fryklund, B. och T.Peterson 1983: Klass och folklighet.
Sociologisk Forskning. No.2, s.64-78.
Faaland, J.(ed) 1982: Population and the world economy in the
. 21'st. century. Oxford. (252 s.).
Gailey, C.W. 1985: The state of the State in Anthropology.
Dialectical Anthropology. Vol.9, Nos.1-4, p.65-91.
Galeski, B. 1972: Basic concepts of rural sociology. Manchester.
Gallisot, Rene 1975: Precolonial Algeria.
Economy and Society. vol.4, no.4, p.418-446.
Galloway, J.F. 1971: Multinational Enterprices...:
Politics and Society. vo..2,no.1, s.1-21.
Galtung, J. 198O: Norge i 198O- |129| rene. Oslo. 197 s.
Gardiner, P. ed. 1959: Theories of history. New York. (515 s.).
. Condorcet s.51-57, Comte s.75-82, Hempel s.344-356,
Vico s.12-2O, Kant s.22-31, J.S.Mill s. 84-1O4.
. Dilthey s.213-224, Croce s.225-24O, Mannheim s.242-248
Gardiner, P. 1961: The nature of historical explantion. Oxford.
Garst, D. 1985: Wallerstein and His Critics.
Theory and Society. Vol.14, no.4. P. 469-495.
Gaunt,D. 1984: Historia och antropologi. H.f.K.S. nr.2. p.59-71.
Geertz, C. 1973: The interpretation of cultures. New York.
Genovese, E. 1974: Roll, Jordan, roll: the world the slaves
. made. New York.
Gellner, E. 1956: Explanations in history. (I Gardiner ed.).
. Proceedings of the Aristotelian Society.
Gellner, Ernest 1973: Introduction: Approaches to Nomadism.
. In C.Nilson ed.: The Desert and the Sown. P.1-9. Univer-
. sity of California inst. of int. studies.
. Research Series, no.21.
Gellner, E. 1974: Our current sence of history. In Contemporary
. thought and politics. London. R.K.P.
Gerschenkron, A. 1957: Reflections on the concept of
. prerequisites of modern industrialisation. In:
. Scrotti in onore di G. U. Papi. Milan.
Gimpel, Jean 1976: Den industrielle revolution i middelalderen.
. Gyldendal. (2O2 s.).
Ginsburg, C. 1976: The cheese and the worms. London.
Glaser, B.G. and A.L. Strauss 1968: The discovery of grounded
. theory. London.
Glass, D.V. and D. Eversley (Eds) ????: Population in History.
London. (689 s.).
Glass, James M. 1972: Marx, Kafka and Jung.
Politics and Society. Vol.2, no.1, p.255-271.
Gleichmann, P. et al ed. 1977: Human figurations. Amsterdam.
Godelier, M. 1975: Antropologi og økonomi. |129| rhus. (135 s.).
Godelier, M. 1978: Infrastructures, societies and history.
NLR. No.112. (P.84-96).
Godelier, M. 198O: Work and its representations.
. history Workshop Journal 1O.
Goffman, E. 1961: Asylums. Harmondsworth.
Goldmann, L.1973: Om marxistisk metode. København. (171 s.).
Goldthorpe, J.H. 1964: Social stratification...: In:
. Halmos, P. ed. The development of industrial societies.
. in South Asia. New York and London. (467 s.).
Goodrich, L.C.1966: Kinas historie. København. (271s).
Gorz, Andre 1981: Farvel til proletariatet. Viborg. (219 s.).
Gottschalch, W. et al 1976: Socialisationsforskning. Lund.(21O).
Gough, Ian 1977: Statsudgifter i den højtudviklede kapitalisme.
Socialistiske Økonomers skriftsserie. RUF. nr.1, s.9-52.
Gough, Ian 1979: The political economy of the welfare state.
London. (187 s.).
Gough, K. and H.P. Sharma (Eds) 1973: Imperialism and Revolution
Gramsci, Antonio 1972: Politik og kultur. (Fængselsskrifter).
(Se også Poulantzas og B.Amoroso).
Grimberg, Carl 1974-1975: Verdenshistorien. København. Bd.1-17.
Grossman,H. 1975: Den klassiske nationaløkonomi..:Rhodos. (119).
Guldager, Jens 1978: Monopolkapitalen. Viborg. (188 s.).
(Se også Zenit 1978, nr.58, s.61-63).
Gunnarson, C. 1985: Development Theory and Third World Industr-
alisation. J.of Contemporary Asia. Vol.15,no.2,s.183-2O7
Gunnar, G. 1976: Från Machiavelli till Mao. Uddevalla. s.1-173.
Guur, T.R. 197O: Why Men Rebel. Princeton. PUP.
Gaasholdt, 0. 1983: The theoretical underpinnings of the study
of political behavior. Politica 1984, nr.4, s.431-443.
----
----
Habermas, J. 198O: Borgerlig offentlighed. Fremad.
Habermas, J. 1985: On Philosophy and Politics. NLR. No.151.
(S.75-1O5. Se også Politica, nr.2, 1986 og 1984, nr.3).
Habermas,J. 1984: The theory of communitative action. I. London.
Halkier, H. og H.Skaarup 1983: Feudalisme - absolutisme - revo-
. lution. Aalborg Universitetsforlag. (193 s.).
Hall,S. 1985: Authoritarian Populism: A reply to Jessop et al.
NLR. No.151. p. 115-124.
Halmos, P. ed. 1964: The development of industrial societies.
. Keele. KUP.
Hansen, Karin og L.Torpe 1975: Om marxistisk statsteori...:
Den Jyske Historiker, nr.3, s.7-96.
Hansen, Svend |129| age 198O: Dansk socialhistorie. Gyldendal. (427).
Hansen, Vagn Thule 1975: Tegn og erkendelse. København. (72 s.)
Hansson, Svante red. 1977: Moderna ideologier. Uddevalla. (248).
Haq, M.Ul 1976: The poverty curtain. New York. (237 s.).
Haq, M.Ul 1981: Bak slagordet om sør-sør-samarbeid.
Internasjonal politikk, nr.2B-suppl. S.359-376.
Harbsmeier, M. 1979: Om undertrykkelse og kapitalisme.
Den Jyske Historiker, nr.16.
Haug, W.F.1979: Standpunkt og socialistisk perspektiv i krit.
af den pol.øko.: Philosophia. (s.1-33.).
Hawthorn, G. 1979: Characterising the history of social theory.
. Sociology 14, 3.
Hay, C. 1981: History, sociology and theory. In:
. Transactions of the annual conference of the Br. Socio-
. logical association. London.
Hayter, Terasa 1972: Økonomisk imperialisme. Samleren. (198 s.).
Hechter, M. 1979: Towards a theory of ethnic change.
Politics and Society. vol.2, no.1, s.21-47.
Hedley, Max 1981: Relations of Production of the family farm.
J. of Peasant Studies. Vol.9, No.1, s.71-85.
Hegel, G.W.F. 1988: (Org 1832-1838): Lectures on the philosophy
. of world history.
Hempel, C.G. 1942: The function of causal laws in history.
. Journal of Philosophy. (Opgivet i Gardiner ed.).
Heinsohn, G. et al 1981: Menneskeproduktion. Kurasje. (248 s.).
Heller, Agnes 1978: Is radical philosophy possible.
Social Praxis. Vol.5, p.5-17.
Heller, Agnes 198O: Morale e revoluzione. Philosophia, nr.1-2.
. (s.113-129).
Hennig, E. et al. 1974: Til rekonstruktionen af den marxistiske
statsteori. Rhodos. (138 s.).
Hennig, Eike 1977: Småborgerskab og fascisme. GMT.
Hewitt, K. ed. 1983: Interpretations of calamity. London. (298).
Hill, Christopher 1983: Reformation to Industrial Revolution.
. (org. 1967). Penguin Books. (3O6 s.).
Hilton, R. 1973: Bond Men Made free. London.
Hilton, R. 1974: Review of Duby 1974. NLR. 83.
Hilton, R. 1975: English peasantry...: Oxford.
Hilton, R. 1976: The transition from feudalism...: London.
Hilton, R.H. 1978: Agrarian class structure and economic devel-
. opment. Past and Present 8O.
Hilton, R. 198O: Individualism and the english peasantry.
NLR. No.12O. s.1O9-113.
Heidegger, M.: Se også Philosophia nr.3-4.
Himmelstrand, Ulf 1972: Från underutveckling og utveckling.
. Den ny verden. 7. Årg. nr.3. s.35-56.
Himmelstrand, Ulf 1985: Den offentlige sektor.
Sociologisk Forskning. Årg.22, Nr.4, s.3-21.
Hindess, B. and Hirst 1975: Pre-capitalist modes of production.
London.
Hindess, B. and P.Hirst 1978: Social formation and mode of pro-
duction. London.
Hirsch og Roth 1981: Statens krise og de sociale bevægelser.
Grus. Nr.3. (s.38-54),
Hirst, Paul 1975: The uniqueness of the west.
Economy and Society. vol.4, no.4, s.446-476.
Hirst, Paul och S.Savage 1976: Parson, Weber och historicismen
H.f.K.S. Årg.9, nr.4.
Hobsbawn, E.J. 1977: The age of revolution. London. (392 s.).
Hobsbawn, E.J. 1988: The age of capital. London. (394 s.).
Hobsbawm. Zenit 1983, nr.78, side 5-16. Vest-Europa's venstre.
(Se også Socialism in the World 198O).
Hollist, W.L. and J.N.Rosenau eds. 1981: World system structure:
Beverly Hills and London. (317 s.).
Holm, Hans-Henrik 1984: USA og vesteuropa. Politica, nr.4.
Holm, Mogens 1973: Om statsmonopolistisme - debat. H.f.K.S.
|129| rg.6, nr.7, s.33-43.
Holm, M. 1974: Analyse af termen om SMK. (Statsmonopolkapital.).
Historievidenskab nr.1. (+se Spartakus nr.1 1976 s.4O).
Holm, Søren 1967: Filosofien i det 2O' |129| rh. København.
Hookway, C. and P. Pettit eds. 1978: Action and interpretation.
. Cambridge. CUP. Indeholder bl.a T. Dunn.
Hopkins, K. 1978: Conquerors and slaves. Cambridge. CUP.
Horkheimer, Max og T.W.Adorno 1972: Oplysningens dialektik. Kbh.
Horst, Christian 198O: Arbejdskraft: vare eller menneske.
København. (236 s.)
Horton,R. 197O: African traditional thought and western science.
I B.Wilson eds. side 131-171.
Houe, F. 1977: Lukacs hegelreception...: Bidrag.7, s.54-73.
Hughes, H.S. 198O: Bevidsthed og samfund. København. (313 s.).
Høiris, Ole 198O: Marxistisk antropologi i 2.internationale.
Århus. (se også Philosophia 1979,nr.4).
Høirup, T.(U.å.): Begrebet livsform.
Høirup, T. : Det glemte folk.
Iggers, G.G. 198O: Moderne historievidenskab. Kbh. (191 s.).
Israel, J. 1969: Fremmedgørelse fra marx til moderne sociologi.
Rhodos. (322 s).
----
.
.
----
Jacobsen, K. 1982: Det antikke slaveri. |129| rhus.
Jalee, P. 1976: Den kapitalistiske udbytning. Demos. (125 s.)
Jensen, Birthe u.å.: Trivselsforskning. MFI-rapport nr.11.(12O).
Jensen, Carsten et al. 1977: Det danske småborgerskab og krisen.
Kontext, nr.34, s.19-4O. (II+III+IV).
Jensen, Erik og B.Kledal 1979: Den industrielle revolution.
. England 178O-185O. Gjellerups verdenshistorie.
Jensen, H.Wendt 1975: Landbruget. Borgen. (V).
Jensen, Hans Siggaard 1979: Videnskab og politik. Philosophia.
nr.1-3, årg.8, s.46-55.
Jensen, Henrik 1976: Historisk materialisme...:
Historievidenskab, nr. 5-6-7. (Side 53-83). (Bifag).
Jensen, Henrik red. 198O: Overgangen fra feudalisme til kapita-
lisme. Aurora. (13O s.). (Dobb - Hilton - Hill - Sweezy).
Jensen, Uffe J. 1973: Videnskabsteori. 1 og 2. (455 s.).
Se også Philosophia nr.3-4, årg.4, samt 1979, nr.1-3.
Samt Historievidenskab 1975, nr.2. (s.1O3-1O9.)
Jerner,Lars 1974: Socialisme i et land. Oktober nr.1-2, s.31-91.
Johansen,Tom 1985: Strukturelle handlingsrammer.
Sociologisk Forskning 2-3. (s.37-42.).
Johansson, I. och S-E. Liedman 1981: Positivism och marxism.
Stockholm. (266 s.)
Jørgensen, B.Bech og L.Thomsen 1978: Hverdagslivet i en for-
stad. København. (s.313-375.).
Jørgensen, Ib 1974: Er teknologien et naturfænomen eller et sam-
fundsfænomen. Philosophia Århusiensis, nr.3-4. (S.1-31).

Kahn, J.J. and J.Llobera eds. 1984: The anthropology of pre-
. capitalist societies. Macmillan. (1.udgv. 1981). (324 s.).
Kasvio, Antti 1973: Den statsmonopolkapitalistiska kapitalismen
i Finland. H.f.K.S., Årg.6, nr.2-3.
Kasvio, Antti 1973: Stamokap. GMT, København
Kasvio, Antti 1974: Preciseringer af begrebet 'statsmonopolis-
tisk kapitalisme'. H.f.K.S., Årg.7, nr.1.
Kelley, J. 1985: Class and Party in Australia.
The British Journal of Sociology. Vol.36, no.3, s.383-419.
Kemp, Charles 1984: Politics and Class in Spring Valley.
J. of Peasant Studies. Vol.12, No.1. (s.42-64).
Khazanov, A.M. 1981: Nomads and the outside world. London. (3O5)
Kirkeby, Ole F.1975: Kapitallogik og historie. RUC. (291 s.).
Kiselberg, S. 1979: Mændenes historie. Rhodos. (282 s.).
Kitching, G. 1977: Modes of Production and Kenyan Dependency.
Review of African Political Economy. No.8.
Kjems, Bo 1972: Socialismen og det amerikanske system...: GMT.
Knee, C 1979: Om Sohn Rethel. Radical Science. No.9.(S.1OO-111).
Korch, Karl 1972a: Marxisme og filosofi. Pax. (117 s.).
Korch, K. 1972b: Staten og kontrarevolutionen. Aalborg. (257).
Korch,K. 1974: Karl Marx- revolutionær videnskab. Paludan.(193).
Kosonen, P. et al 1974: Om grunderne før teorin om den SMK.
Teckomatorp.
Krahl, H-J. 1975: Konstitution og klassekamp. Rhodos. (282 s.).
Krause-Jensen, E. 1978: Viden og magt. Rhodos. (241 s.).
Krause-Jensen, Esbern red. 1977a: Socialisationsteori. Rhodos.
Krause-Jensen, E. red. 1977b: Omkring Althusser-skolens viden-
skabsteori. Rhodos. (175 s.).
Krippendorff, E. 1975: Towards af class analyse of the inter-
national system. Acta Politica 1O,1. (P.3-13).
Kristensen,Peer Hull og J.Levinsen 1977: Strukturkrisen og per-
spektiver for forandring. Tss for Pol.Øko., nr.1. (s.79).
Krovoza, Alfred 1977: Det abstrakte arbetet och sinnlighetens
øde. Tekla, nr.2. (S. 68-97).
Krovoza,A. og A.Oestmann 198O: Småborger i Tyskland. Bidrag 12.
Kupferberg,F.1976: Om statssocialism och vingklippta marknader.
H.f.K.S., Årg.9, nr.4, s.42-5O. (+ibid 1975 om Kina).
Kupferberg, F. 1978: Marxistisk sovjetforskning. Aalborg.

Lammers, K.C. 1975: Oversigt over fascismeteorier.
Historievidenskab, nr.3-4.
. - = O, 7-6O = 53, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Larsen, Mihail og Ole Thyssen 1981: Den frie tanke. Gyldendal.
Laclau, Ernesto 1975: On the specificity of the political.
Economy and Society. Vol.4, no.1.
Laclau, E. 1976: Om politikkens specificitet.
. H.f.K.S., |129| rg.9, nr.1
Laclau, Ernesto 1977: Politics and Ideology in Marxist Theory.
NLB. London.
Laqueur, W. 1979: A continent astray. New York, Oxford.(293 s.).
Larsen, Asger Nørgaard 1982: Drømmen om det ukendte. Centrum.
Larsen, Bjarne 1977-78: Et studie af Fr.P's organisation.
Politica 1977-78, 9. |129| rg., nr.3-4, s.59-84.
Larsen, Jens et al 1976: Bliver Danmark skævere.Paludan. (2O5s).
Larsen, Steen 1983: Analfabeterne og de skriftkloge. Kbhvn.(73).
Lasch, Ch. 1983: Narcissismens kultur. Gyldendal.
Latour, B. and S.Woolgar 1979: Laboratory life. The social
construction of scientific facts. London. (271 s.).
Lauridsen, L. 1978: Fagbevægelsen og den globale arbejdsplads-
. konkurrance. Politica nr.3,1O. |129| rg. (S.63-91).
Leach, E. 197O: Claude Levi-Strauss. Gyldendal. (129 s.).
LeBrun O. and C.Gerry 1975: Petty Producers and Capitalism.
Review of African Political Economy. No.3.
Lecourt, Dominique 1975: Lenins erkendelsesteori. Rhodos. (161).
Lefebre, Henry 1972: Marxismen. Finn Suenson. (126 s.)
Lefebre, H. 1974: Kapitalens lange skygger. Hans Reitzel. (144).
Lenin 1973: Om Hegel. Pax. (195 s.).
Lenin 1975: Materialisme og empiriokriticisme. Tiden. (322 s.).
Lenin 1976-1983: Udvalgte værker.(LUV). Forlaget Tiden.
Leo, Rita di 197O: Arbejderne og det sovjettiske system.Modtryk.
Leppert-føgen, A. 1976: Den deklasserede klasse. GMT. (378 s.).
Leucate, C. 1976: Den interimperialistiske modsætning i dag.
Oktober, 2. |129| rg., nr.6.
Levinson,Charles 1974: Kampen mod de multinationationale. S.I.D.
Levi-Strauss,Claude 1969: Den vilde tanke. Gyldendal.(+se Leach)
Levy,Bernard-Henry 1979: Det menneskelige barbari.Centrum.(228s)
Lichtheim, George : The concept of ideology. Columbia Uni.
Liedman, Sven-Eric 1972: Motsatsernas spil. Volym 2. Lund.
Liedman, S-E. 1973: For en marxistisk ontologi. H.f.K.S., no.7.
Lindkvist, K. 1979: De socialistiska krigen. Zenit Hæften nr.3
Lindkvist, T. 1984: Marc Bloch og historikerns hantverk.
Hæften for Kritiske Studier. Årg.17,nr.1,s.25-35.
Lorenzer, Alfred 1977: i S.Haugsgjerd og F.Engelstad red.
Seks samtaler om psykiatri. Hans Reitzel. (s.125-149).
Lorenzer,A. 1978: I B.S.Nielsen (Red):'Socialisationsforskning'.
Borgen og Basis. (s.199-213).
Lukacs, Georg 197O: Historia och klassmedvetande. Bo Cavefors.
. (Side 2O2-23O og 262-3O1 er afløst ved bifag).
. 1-1O = 1O, 93-1O3 = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Lund Jørgensen 1977: Andelsbevægelsen. København. (38 s.).
Lundgren, Nils 1975: De internationella koncernerna och sam-
hallsekonomin. Raben och Sjøgren. (284 s.).
. - = O, - = O, - = O, 1-2OO = 2OO.
. ---- ---- ---- ----
Lyhne,V. red. 1974: Marxisme og psykoanalyse. Rhodos. (269 s.).
Lynd, R. and H.- 1937: Middletown in Transition. Harciurt.
Lyngsdal, L. 1974: Fremskridtspartiet, valg og vælgere. Aarhus.
Løchen,Y. 1982: En replik til G.Hernes: Tilbage til samfunnet.
Tss. for Samfunnsforskning. Bd.23. (s.289-291).
----
.
----
Madan, T.N. 1966: For a sociology of India. Contributions to
Indian sociology. No.9. (s.9-16).
Madsen, Allan 1976: Samfundsvidenskabelig teori som reproduktion
eller kritik. Akademisk forlag. (123 s.).
Madsen, A. 1978: Tekstilproduktionens historie under overgangen
fra feudalisme til kapitalisme i DK. Akademisk.
Magdoff, Harry 1972: Imperialismens politiska ekonomi. Zenit.
Magee, B. 1973: Karl Popper. København. (1O4 s.).
. - = O, 1-1OO = 1OO, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Mandel, Ernest 1976a: (Org.1972): Senkapitalismen: Oslo.
. - = O, - = O, - = O, 1-15O = 15O.
. ---- ---- ---- ----
Mandel, E. 1976b: Från klasssamhalle till kommunism. Stockholm.
Se også Politica 1978, nr.2. (s.171-173).
Mandel,E. 1982: China. The Socialist Register. London.(185-2O4).
Manders, Dean 1978: Humanistic pacification and psychic con-
sumption. Social Praxis. vol.5, s.49-87.
Mannheim, Karl : Historicism.
Marcuse, H. 198O: Eros og civilisation. Gyldendal. (245 s.).
Martinussen, John 1976: Materialistisk statsteori. GMT. (157 s.)
. 11-2O = 1O, 1-1O = 1O, 21-3O = 1O, 31-4O = 1O.
. ---- ---- ---- ----
Marx, Karl 1972: Kapitalen. Rhodos.
Marx, K. 1974: Den tyske ideologi. Rhodos.
Marx, Karl : Louis Bonapartes attende brumaire. MEUV.I.
Marx, K. og F.Engels udvalgte værker bind 1. (S.236-336.)
Massiah,G. 1978: International arbejdsdeling og klassealliancer.
Tss. for Politisk 0konomi, nr.1, s.18-88.
. - = O, - = O, - = O, 18-68 = 5O.
. ---- ---- ---- ----
Mattick, Paul 1973a: Marx og Keynes. Røde Hane. Viborg.(3O3 s.)
Mattich, P. 1974b: Krise og arbejdsløshed. Kurasje. (119 s.).
Se også Kurasje nr.9, 1974. (Om SMK).
Mattick, Paul 1974: Kritik af neo-marxisterne. Rhodos. (315 s.).
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Mattich,P. 1975: Kapitalistisk og proletarisk arbejderbevægelse.
Rhodos. (353 s.).
McEvedy, C. and R.Jones 1978: Atlas of World Population History.
G.B. Suffolk. (Befolkningsvækst og feudalisme).
. - = O, - = , 1-1O = 1O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Melotti, U. 1981: Marx and the third world. Macmillan Press.
. 1-1O = 1O, 11-21 = 1O, 1OO-211 = 111, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Miliband,R. 197O: Statsmagten i det kapitalistiske samfund. Oslo
. - = O, - = O, - = O, 35-285 = 25O.
. ---- ---- ---- ----
Miliband, R. 1983: State Power and Class Interests.
NLR. No.138. (s.57-69).
Mohanty,M. 1977: Revolutionary violence. New Delhi. (258 s.).
Mogensen,J. 1976: Den kapitallogiske konstruktion. Oktober nr.6.
. 33-57 = 24, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Mortensen, John 1978: Kritik af pragmatismen. Medusa. (359s).
Se også Kontext 1977, nr.34. (Om Fr.P.).
Moore, Barrington Jr. 1973:(Org.1966): Social origins of dicta-
torship and democracy. Allan Lane, London. (559 s.).
. - = O, - = O, 1-2OO = 2OO, 2O1-3OO = 1OO.
. ---- ---- ---- ----
Mouzelis, N. 1974: Social and system integration:
The British Journal of Sociology. (S.395-4O9).
Mouzelis, N. 1978: Ideologi and class politics - a critique of
E.Laclau. NLR. No. 112.
. - = O, 45-61 = 16, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Mouzelis, N. 198O: Modernization, Underdevelopment, Uneven -
Development. The J. of Peasant Studies. Vol.7, no.3.
. - = O, 353-374 = 21, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Mouzelis, N.1981: Teleology and Uneven Development: A reply to
Tayler. J. of Peasant Studies. Vol.8, no.4.
. - = O, 531-536 = 5, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Mouzelis, N. 1984: On the crisis of Marxist theory.
The British J. of Sociology. Vol.35,No.1, s.112-122.
Mueller, G.H. 1986: Weber and Mommsen.
Br. J. of Soc. Vol.37, no.1. (p.1-2O).
Murdock, G.P. 1978: Social classes and the state: An essay in
. correlation. Side 151-158 i G.L.Ulmen ed. 1978.
. 151-158 = 7, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Murphy, R 1984: The structure of closure.
The British J. of Sociology. vol.35, no.4. (P.547-568).
Murphy, R. 1986: Weberian closure theory.
The British Journal of Sociology. Vol.37, no.1. (P.21-41).
Møller, Per Stig 1976: På sporet af det forsvundne menneske.
Gyldendal. (3OO s.).
Møller, Torgny 1978: Landmandsliv. Holstebro. (137 s.).
----
----
>>>>
`?
Tasman Software Ltd 1985
Tasword 64 The Word Processor
Disc.: I-1-b. File: B2-N+O+P-HF-1. Dato: 94O3O3. Side
----
----
Disciplin II: Disciplin III: Disciplin IV: Disciplin V:
----
----
Nairn,Tom 1977: The decline of the British state. NLR,no.1O1-1O2
. - = O, - = O, - = O, 3-62 = 6O.
. ---- ---- ---- ----
Nedergård, L. red. 1956: Voltaire, Rousseau og Diderot. Kbh.
.
Neersø, P. og Plaschke 198O: Imperialismen og den 3.verden. Kbh.
. - = O, - = O, 1-1O = 1O, 11-2O = 1O.
. ---- ---- ---- ----
Negt,O. og A.Kluge 1974: Offentlighed og erfaring.
Nordisk Sommeruniversitet. (312 s.).
Nelson, C. ed. 1973: The desert and the sown. Berkeley.
.
Newby, H. ed. 1978: International perspectives in rural socio-
logy. New York. (22O s., se også BR.J.of Soc. 1985, no.2).
Neususs, C. 1976: Imperialismen og det kapitalistiske verdens-
marked. Kurasje. (244 s.).
. 11-2O = 1O, 1-1O = 1O, 21-3O = 1O, 31-4O = 1O.
. ---- ---- ---- ----
Nielsen, Hans J. 1979: Politiske holdninger og fremskridtsstem-
me. K.U. Inst. for samfundsfag. Forskn.rapport 9.
Nielsen, Johs. 1971: Demokratiet og krigen. Wøldike.
Nielsen, Klaus og F.Valentin 1978: Statsudgifter og kapitalis-
tisk reproduktion. Progressiv bogklub.
Nielsen, T. Hviid 1977: Borgerskabets reformer og marxismen.
Paxmodtryk. (2OO s.).
Nielsen, Torben H. 1986: Stat, marked, individ...:
Politica nr.3. (S.294-3O9).
Nononi, D.M. 1985: Varieties of Materialism.
Dialectical Anthropology. Vol.9, Nos.1-4.
. - = O, 7-65 = 58, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Nystrøm, Kerstin 1985: Institutionaliseringens betydelse før na-
tionalistisk mobilisering.
Sociologisk Forskning. No.1. (S.39-58).
Nøhr, T. og P.M.Sørensen 1981: Landsbyer...:
Kulturgeografiske Hæfter, nr.19, 6.årg. (S.61-75).
Nørgaard, Ole og S.Riishøj 1978: 0steuropa. Kbvn. (445 s).
Nørgård, Ole 1979: Politisk deltagelse i SU. |129| rhus. (223 s.).
Se også Politica, nr.1 1985, nr.2 1982, nr.3-4 1977-78.
----
----
Offe, Claus 1972: 'Political Authority and Class structures'.
International Journal of Sociology 2. (P.73-1O8).
Offe, Claus 198O: Two logics of collective action.
Political Power and Social Theory. Vol.1. (P.67-115).
Olsen, Gorm R. red. 1982: Industripolitik og industriudvikling
i den tredje verden. Politica. (318 s.).
. - = O, - = O, 1-1OO = 1OO, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Olsen, Gorm R. et al 1984: Stat, statskundskab og statsteori.
Politica. (17O s.).
Olsen, Jens H. 1979: Historiens fortolkere. Gad, Kbh. (183 s.).
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Olsen, Ole A. og S.Køppe 1981: Freuds psykoanalyse.Gyldendal.
. - = O, 486-496 = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Olsen, P. 1974: Om dannelsen af det borgerlige individ. Udkast
Nr.3-4. (S.171-192).
Olufsson, G. ????: Mellam klass och stat. Arkiv.
Olufsson, G. 1982: Den svenska erfarenheten.Zenit,nr.84,s.62-76.
Olofsson, G. 1985: Vare och Medvetende.
Sociologisk Forskning. |129| rg.22, Nr.4. (S.38-44).
Omvedt, Gail 1985: The Left in India.
J. of Contemporary Asia. Vol.15, no.2. (P.172-183).
O'Neill,J. 1986: The disciplinary society. (Weber og Focault).
The British Journal of Sociology. vol.37, no.1.
Ostenfeld, Ib 1977: Temperament og konstitution.Rhodos. 64 s.
Ougård, M. 1978: Samir Amin og klassekampene i periferien.
Oktober, 3.årg., nr.1O, s.62-84. (Se G.R.Olsen 1984).
----
----
Pahuus, M. 1974: En anmeldelse af nye videnskabsteoretiske udgi-
. velser...: Philosophia nr.3-4. (S.57-68).
Pannekoek, A. 1975: Lenin som filosof. Rhodos. (174 s.).
. - = O, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Parsons, Talcott 1967: Sociological theory and modern society.
New York og London.
. 1-1O = 1O, 127-137 = 1O, - = O, 49O-521 = 31.
. ---- ---- ---- ----
Parsons, T. 1968: The structure of social action. New York.
.
Patniak, U. 1979: Neo-Populism and Marxism. (om Chayanov).
J. of Peasant Studies. Vol.6, No.4,s.375-42O.
Patterson, O. 1977: Slavery.
Annuel Review of Sociology. Vol.3.
. 4O7-449 = 42, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Paxton, John ed. 1979: The statesman's year-book. London.
.
Pedersen, Anne 1974: International politik...: K.U., Odense.
. 1-5 = 5, 6-1O = 5, 8O-88 = 8, 89-139 = 5O.
. ---- ---- ---- ----
Pedersen, Gunhils et al 1983: Tvangsauktioner. GMT. (139 s.).
Pedersen, Jørgen 1985: Indien...: Grus, nr.15. (S.8-31).
Pedersen, Niels H. 1978: Produktion og udbytning i førkapita-
lismen. Den Jyske Historiker, nr.14. (158 s.).
. 11-2O = 1O, 1-1O = 1O, 21-7O = 5O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Pedersen, Poul u.år: Europæisk integration...: Fagtryk nr.81.
Pedersen, Sigurd et al 1966: Dansk landbrug. København. (116 s).
Perkin, F. 1979: Marxism and Class Theory. A Bourgeois Critique.
Tavistock. The Br. Journal of Sociology. Vol.21.4. p.582.
Perkin, F.1985: Concepts and Order and Comparison...India:
The J. of Peasant Studies. Vol.12, No.2-3. (P.87-166).
Peters, E.L. 1967: Some structurel aspects of the Feud among the
Camel-Herding Bedouin of Cyrenaica. Africa 37:(P.261-282).
Petras, James 1981: Social Classe, the state and the W. System.
J. of Contemporary Asia. Vol.11, no.2. (P.189-2O8).
Phillips, Anne 1977: The Concept of 'Development'.
Review of African Political Economy. No.8. (P.7-21).
Piaget, Jean 1972: Strukturalismen. Kbh. (125 s.).
Piggott, S. 1965: Ancient Europe. Edinburg. (267 s.).
Pirenne, Henri 1978: Economic and social history of medieval
. Europe. London. (1.udg. 1936). (223 s.).
. - = O, - = O, 1-5O = 5O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Platt, Jennifer 1985: Webers verstehen and the history of
qualitative research. The British Journal of Sociology
vol.36, no.3. (P.448-465).
Plechanov, G.V. 1972: Org.1895: Den monistiska historie uppfatt-
ningens utveckling. Gidlunds. (283 s.).
. - = O, 1-2OO = 2OO, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Podgorecki,A. 1975: Practical social sciences. London. (131 s.).
Pollin, P. 198O: The multinational mineral industri..: MR, no.31
. - = O, - = O, - = O, 25-41 = 16.
. ---- ---- ---- ----
Popper, Karl 1973: Kritisk rationalisme. København. (2O4 s.).
. - = O, 1-2OO = 2OO, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Poulantzas, N. 1975a: Internationalisering af de kapitalistiske
produktionsforhold og nationalstaten. Oktober, nr.1-2,
. - = O, - = O, - = O, 31-91 = 6O.
. ---- ---- ---- ----
Poulantzas, N. 1975b: Diktaturernes krise. Aurora. (121 s.).
(Se også Historievidenskab nr.3-4, 1975).
Poulantzas, N. 1977: Den moderne kapitalismens klass-struktur.
Zenit - Raben och Sjøgren,Tema Teori 14.
. 1-1O = 1O, 11-41 = 3O, - = O, 2OO-323 = 123.
. ---- ---- ---- ----
Poulantzas,N. 198Oa: Partiernes krise. Grus, nr.1. (S.25-31).
Poulantzas,N. 198Ob: Interview med -. Zenit.nr.66. (S.4-14).
Poulantzas,N. 1981a: Staten, magten og socialismen. Rhodos.
. - = O, - = O, - = O, 15O-188 = 38.
. ---- ---- ---- ----
Poulantzas,N. 1981b: Politisk magt og sociale klasser 1. Aurora.
. (Afsnit 2,(side 59-98), er afløst ved bifag).
. 1-1O = 1O, 11-58 = 47, - = O, 112-174 = 62.
. ---- ---- ---- ----
Poulantzas, N. 1982: Politisk magt og sociale klasser 2. Aurora.
. - = O, 1-1OO = 1OO, - = O, 1O1-16O = 6O.
. ---- ---- ---- ----
Prasad, K. 198O: Problems of the economic development in the
. third world. New Delhi. (443 s.).
. - = O, - = O, 1-5O = 5O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
----
----
>>>>
`?
Tasman Software Ltd 1985
Tasword 64 The Word Processor
Disc.: I-1-b. File B3-Q+R-HF-1. Dato: 94O3O3. Side
----
----
Disciplin II: Disciplin III: Disciplin IV: Disciplin V:
----
----
Quortrop, J. 1971: Karl Marx' 'an sich' begreb. Kurasje, nr.4,
. - = O, 36-66 = 3O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
----
.
----
Rabehl, Bernd 1973: Marx og Lenin. Modtryk. (325 s.).
Rabehl, B. 1974: Historie og klassekamp. Rhodos, Kbh. (189 s.).
. - = O, - = O, - = O, 1-1OO = 1OO.
. ---- ---- ---- ----
Rabehl, B. 1975: Den russiske revolution.
Politiske arbejdstekster, nr.8. (S.3-35).
Radcliffe-Brown, A.R. 1952: Structure and Function in Primitive
society. London.
. - = O, 178-187 = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Reitan, Rolf 1978: Marxisme og filosofi. GMT.
. - = O, 6-1O6 = 1OO, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Rakovsky, M. 1978: Towards an east european marxism. London.
. (Seminar ved Søren Damkjær).
. - = O, 128-138 = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Rasmussen, G. 1976: Det småborgerlige oprør. Demos. (167 s.).
Rasmussen 1982: (Om Wallerstein). Politica nr.4.
Rhodes, Robert ed. 197O: Imperialism and underdevelopment.
London and New York. (416 s.). (Bl.a. A.G.Frank).
. 11-3O = 2O, 1-1O = 1O, 31-13O = 1OO, 131-231 = 1OO.
. ---- ---- ---- ----
Reich, W. 1973: Hvad er klassebevidsthed. Rhodos. (141 s.).
Reich, Wilhelm 1974a: Fascismens massepsykologi. Rhodos.(487 s.)
. - = O, - = O, - = O, 1-1O = 1O.
. ---- ---- ---- ----
Reich, W.1974b: Dialektisk materialisme og psykoanalyse.s.7-58.
I V.Lyhne 1974 (red): Marxisme-psykoanalyse. Rhodos.
. 7-37 = 3O, 38-58 = 2O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Reitan, Rolf 1978: Marxisme og filosofi. (192 s.).
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Rey, P-P. 1975: The lineage Mode of Production
Critique of Anthropology. 3.
Richardson, R.C. 1988: The debate on the english revolution
. revisited. London og N.Y. (224 s.).
. 74-194 = 12O, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Ritsert, J. 1985: Weber eller Marx. Kurasje, nr. 35-36.
. - = O, 85-1O1 = 16, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Roberts,K. et al 1977: The fragmentary class-structure. London.
. - = O, - = O, - = O, 144-194 = 5O.
. ---- ---- ---- ----
Rosenberg, A. 1974: Bolchevismens historie. Paludan. (193 s.)
Roy, Ram. 1975: Bureaucracy and development. New Delhi. (172 s.)
Rule, James B. 1971: The problem with social problems.
Politics and Society. vol.2, no.1. (P.47-57).
Rudinger, M. og V.Sørensen 1979: Teorier om S.U. som overgangs-
samfund. Historievidenskab, nr.17, s.65-118. (Bifag).
----
----
>>>>
`?
Tasman Software Ltd 1985
Tasword 64 The Word Processor
Disc.: I-1-b. File: B4-S-HF-1. 94O3O3. Side
----
----
Disciplin II: Disciplin III: Disciplin IV: Disciplin V:
----
----
Sahlins, Marshall 1961: The Segmentary Lineage.
American Anthropologist 63.
. - = O, 322-343 = 21, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Sahlins, Marshall 1968: Tribesmen. Englewood Cliffs.
Said, E.W. 1985: Orientalism reconsidered.Race and Class. 27, 2.
Salomonsson, Per 1975: Sovjetunionens historie.I+II.Paludan.
Samuel, R. 198O: British Marxist Historians, 188O-198O.
. NLR. Nr.12O. (P.21-96).
. - = O, 21-31 = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Sanders, W.T. and J.Marino 197O: New world prehistory.
. Englewood Cliffs.
Sartre, J.P. u.å.: Kritik af den dialektiske fornuft.
Sass, H-H. red. 1982: Landbrug- værdsat og pantsat. L.O.K.(1OO).
Sathyamurthy,T.V. 1983: Nationalism in the contemporary world.
London.
. - = O, - = O, - = O, 1OO-246 = 146.
. ---- ---- ---- ----
Scase, R. 1977: Industrial society. London. (216 s.).
. - = O, - = O, - = O, 1-1OO = 1OO.
. ---- ---- ---- ----
Schanz 1977: Bidrag til kritikken af den politiske økonomis...:
Modtryk. (237 s.). (Se også Zenit 1978, nr.58, s.28-4O).
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Schanz,H-J.1981: Træk af behovsproblematikkens historie.Modtryk.
31O-32O = 1O, 3OO-31O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Schanz,H-J.1982: Civilationskritik og socialisme. Modtryk.(1OO).
Scheur, S. 1978: Småbonden og socialismen.
Vejen til socialisme. Nr.11. (S.41-5O).
Schmidt, Alfred 1978: Historie og struktur. Medusa. (152 s.).
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Schmidt, Lars-H. 1977: Filosofikritisk rekonstruktion.Rhodos.
. 3OO-317 = 17, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Schmidt-Renner, G. 1978: Om den samfundsmæssige lokalisering.
Modtryk.
. - = O, - = O, - = O, 1OO-194 = 94.
. ---- ---- ---- ----
Schmitter, P.C. 1977: Modes of interest mediation ...:
Comparative Political Studies. Vol.1O, no.1, s.7-37.
Schumacher, E.F. 1973: Small is beautiful. Glasgow. (299s).
Schutz, Alfred 1975: Hverdagslivets sociologi. Kbhvn. (188s).
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Scott, John 1979: Corporations, classes and capitalism. London.
. - = O, - = O, - = O, 84-184 = 1OO.
. ---- ---- ---- ----
Scocozza, B. 1978: Danmark i den internationale klassekamp.
Viborg. Oktober. (314 s.).
Seccombe 1983: Marxism and Demography. NLR. no.137. s.22-47.
. 22-47 = 25, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Sen, Anupam 1982: The state,industrialization and class forma-
tions in India. London. (28O s.).
Service, Elman R. 1966: The hunters. Englewood Cliffs.
Sewart, J. 1978: Critical theory and the critique of conserva-
tive method. The American sociologist. Vol.13, no.1.
. - = O, 15-23 = 8, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Seve, Lucien 1975: Om fremmedgørelse. Clarte. København. (19 s.)
Seve, L.1979: Psykoanalyse og historisk materialisme.Rhodos.(83)
Shapiro,H. 1984: Ideology, class and the autonomy of the capita-
list state. (SBS). Philosophy and Social Criticism nr.1.
. - = O, 39-56 = 17, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Sharma, R.K.1977: Forign aid to India. Marwah. (165 s.).
Sica, Alan 1979: G. Therborn genom kritiska ogen. Tekla, nr.7.
. - = O, 68-8O = 12, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Sidenius 1978: i Politica nr.2 og år 1982 nr.2.
Sjølund, A. anmeldt i Philosophia 1975, nr.3. (s.35-44).
Skervheim, H. 1973: Ideologianalyse,dialektikk,sosiologi. Oslo.
Skervheim, Hans 1979: Om at stille radikale spørgsmål ved marx-
ismen. Syn og Segn. (S.426-438).
Skinner, B.F. 1972: Har vi råd til frihed. Gyldendal. (2O4 s.).
. - = O, 117-132 = 15, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Skirbekk, G. 198Oa: Filosofihistorie I. Oslo. (341 s.).
. - = O, 1-1O2 = 1O2, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Skirbekk, G. 198Ob: Filosofihistorie II. Oslo. (298 s.).
(Anmeldt i Philosophia 1975, nr.3, s.45-47.)
. - = O, 1-298 = 298, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Skocpol, Theda 1979: States and social revolutions. Cambridge
. (Især side 1-51+99-117+141-147+161-173+261-275+284-351).
. 1-51 = 5O, 99-117 = 18, 141-275 = 134, 284-351 = 67.
. ---- ---- ---- ----
Skøldberg, Kaj 1974: Althusserianism eller Marxism.
. H.f.K.S., |129| rg.7, nr.1.
. - = O, 18-35 = 17, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sohn-Rethel, A. 1975: 0konomi og politik i den tyske fascisme.
GMT. (2O8). (Se også: Historievidenskab nr.3-4, 1975).
Sohn-Rethel, A. 1976: Erkendelseskritik og klassekamp.Rhodos.
Sood, P. 1979: Politics of socio-economic change in India.
Marwah, New Delhi. (228 s.).
Spencer, Herbert 1961: The study of sociology. Michigan U.P.
219-239 = 2O, 22-43 = 21, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Stavenhagen, R. 1974: De sociala klasserne i jordbrukssamhældet.
Zenit-Raben och Sjøgren. (Kap. 2 og 5 i bifag).
. - = O, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Steen, Anton 1983: Utviklingen av landbrukspolitikken: Fra sek-
. torpres til off. ansvar.
. Tss. for Samfunnsforskning. Bd. 21. (355-374).
Stern, Fritz ed. 1972: The varieties of history. New York.
. (Bidrag fra Voltaire, Niebuhr, Ranke, Dreysen m.fl.).
Stevenson, Poul 1978: Overpopulation and underdevelopment...:
Social Praxis, vol.5 (1-2).
. - = O, - = O, 87-113 = 26, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Steward, Julian H. 1978: Initiation of a research trend:
. Wittfogel's irrigation hypothesis. I G.L.Ulmen ed.
. 3-15 = 12, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Stojanovic, S. 1971: Socialismen i dag. Oslo. Pax. (212 s.).
Storgård, F. 1976: Emancipation i brudthed. GMT. (421 s.).
Stubberud, Tore 1979: Marx er død, men marxisterne lever.Kbhvn.
. - = O, 2OO-215 = 15, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Sweezy,P. 1975: Sovjetsamhallets karaktar. Zenit, nr.41.(52-6O).
Sweezy,P. 198O: Se H.Jensen (red). Overgangen fra feudalisme...:
(s.14-41 og s.94-1O2).
Sweezy, Paul M. og H.Magdoff 1981-1982: Utbudsekonomi. Zenit.
. Nr.73. (s.5-1O).
Swing, R. 1974: Den abstrakte tænkning og den materialle basis.
Clarte. Nr.4-5. (S.4O-57).
Swingewood, Allan 1977: The myth of mass culture. London.
Szymansky, Al. 1978: The revolutionery uses of Freudian theory.
Social Praxis. Vol.5. (P.17-49).
Szymansky, Albert 1981: The logic of imperialism. New York.
. 11-2O = 1O, 1-1O = 1O, 21-221 = 2OO, 398-598 = 2OO.
. ---- ---- ---- ----
Sørensen, C. 1976: Marxismen og den sociale orden. I og II. GMT.
(Se også Politica nr.2 og nr.4.).(I, side 9O-131 i bifag).
Sørensen, G. 198O: International politik og marxisme. Aalborg.
. 21-4O = 2O, 1-2O = 2O, 41-1OO = 6O, 61-171 = 11O.
. ---- ---- ---- ----
Sørensen,Kjeld M.1979: Afrikanske religioner. København. (1O7).
Sørensen, Knud 1983: Bondeslutspil. Modtryk. (219 s.).
----
----
>>>>
`?
Tasman Software Ltd 1985
Tasword 64 The Word Processor
run Disc. I-1-b. File: B6-T+U-HF-1 Dato: 94O3O3. Side
----
----
. Disc.: II: Disc.: III: Disc.: IV: Disc.: V:
----
----
Tacitus Germania, I og II.
Takahashi, K. 198O: Se H.Jensen red.
Tawney, R.H. 1926 og 1947: Religion and the rise of capitalism.
New York: Mentor.
Taylor, John 1981a: From modernization to modes of production.
London.
. 51-1OO = 5O, 1-5O = 5O, 1O1-2OO = 1OO, 2O1-3O2 = 1OO.
. ---- ---- ---- ----
Taylor, John 1981b: Underdevelopment and Mode of Production. A
replay to Mouzelis: J. of Peasant Studies, Vol.8, no.3.
. - = O, 38O-393 = 13, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Therborn, G. 1976: Science, class and society. London.
. - = O, 1-1O = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Therborn,G. 1976: Vad gor den harskende klassen når den harsker.
. H.f.K.S., |129| rg.9, nr.4, s.4-32.
(Se også H.f.K.S. 1973 nr.2-3, Sica og Nordisk Forum 16).
Therborn, G. 1981. Se Buci-Glucksmann. (Grus, nr.4).
.
Therborn, G. 1983: Why some classes are more successful than
others. NLR. No.138.
. - = O, - = O, - = O, 37-57 = 2O.
. ---- ---- ---- ----
Thielst, P. 1982: Krop og sjæl. København. (159 s.).
- = O, 115-124 = 1O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Thiersen, Ib 1975: Fascismens grundlag.Historievidenskab nr.3-4.
. - = O, 61-1O1 = 4O, - = O, 1O2-12O = 1O.
. ---- ---- ---- ----
Thiersen, Ib 1976: Introduktion til historieteori. GMT.
. - = O, 1-14O = 14O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Thiersen, Ib red. 1975: Fascisme og kapitalisme. Tiderne skifter
Thoft, J. red. 1983: Fred. Praxis. 13. |129| rg., nr.4.
Thomsen,H.J. 1978: Erkendelsesteori. Philosophia nr.2. (s.1-52).
Thomsen, E.P.: Om -. Se Kaarholm i Kultur og Klasse, 1982,nr.43.
Thorner, Daniel 1966: (MAIMP=) Marx on India and the asiatic
mode of production. Contributions to Indian Sociology 9.
. - = O, 33-63 = 3O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Thyssen,O. 1976: Psykoanalyse og marxisme. Berlingske. (32O s.).
Se også Philosophia 1979, nr.1-2-3. (s.99-114).
Thyssen,Ole og Mihail Larsen 1981:Den frie tanke.Gyldendal.(263)
Tiedemann, R.G. 1981: Rural change, Peasant conservatism and the
transition to capitalism: J. of Peasant Studies,vol.9,no.1
. 97-1O9 = 12, - = O, - = O, - = O.
. ---- ---- ---- ----
Tindbæk, Poul-Erik 1975: Sandsynlighedsberegning og universal-
dialektik. Historievidenskab nr.2. GMT. (S.91-1O3).
Toffler, A. 1972: Fremtids-chok. Samleren. (416 s.).
Tomaj, T. 1984: Book rewiew: Albert Szymanski,the logic of impe-
. rialism. J. of Contempory Asia, vol.14, no.4.
Torsvik, Per red. 1981: Mobilization, Center-Periphery Struc-
. tures and Nation-Building. Oslo.
. Her: Tss. for Samfunnsforskn. 82. (S.415).
Trotskij, Leon u.å: Den forrådte revolution.
Tsetung, Mao 1978: Udvalgte værker. Forlaget Oktober.
Tumin, Melvin M. 1973: Social stratifikation. København.(167 s.)
Tvedt,T. 1986: Avhengighetsteorien.
Tss. for Samfunnsforskning. Nr.5. (S.444-464).
Tunstall, J. et al. 1974: Sociologiske perspektiver. Gyldendal.
Ullrich, O. 198O: Industrisamhalle i återvandsgrand. Stockholm.
Ulmen, G.L. ed. 1978: Society and history. Mouton.
----
----
>>>>

 
Bohn, Michael Historisme. netgrafik.com 2007. 11
 
 
     Overskrift  

 
 
 
 
 
     
   Design netgrafik.com      Forside - Tilbage