Historisme
 

 
Indledning
Erkendelsesteori
Rationaliseringsteori
Determinationsteori
Dominationsteori
Hegemoniteori
Totalitetsteori
Historieteori
Fremtidsteori
Vurdering
Referencer 
Indeks 
 
Koncept
Links 
Søg 
Kontakt
 
   Skitse til en samfundsvidenskabelig analysemodel
   Indholdsfortegnelse

 

1.Del: Indledning om samfundsvidenskabelig analyse
Formulering af en samfundsvidenskabelig analysemodel, ud fra en problematik om teknisk akkumulation og samfundsudvikling. Strukturering af en historìsme-model i syv analysedele: Erkendelsesteori, rationaliseringsteori, determinationsteori, dominationsteori, hegemoniteori, totalitetsteori og historieteori.

2. Del: Erkendelsesteori - Persontypemodeller
'Det' som erkender den sociale verden er selv formet i den givne verdens specielle billede. Erkendelseskilder: Introspektion, sanseapparat, intuition og fornuft.

3. Del: Rationaliseringsteori - Kulturmodeller
Fomuftens hhv. subjektive -og objektive akkumulation
1 Mytologisk, idealistisk og materialistisk verdensopfattelse.
2 Jæger-samfund, nomadesamfund, landbrug og industri.

4. Del: Determinationsteori - Klassemodeller
Opdeling i otte sociale determinations-faktorer
Menneskets psyke, ideologi, kultur, politik, økografi, demografi, teknografi og geografi.

5. Del: Dominationsteori - Produktionsmådemodeller
Givne produktivkrafttrin og samfundets organisation, f.eks. landbrug og feudalisme eller industri og kapitalisme. Syv produktionsmådemodeller Urkommunisme, gerontarki, patriarki, despotisme, feudalisme, kapitalisme og kommunisme.

6. Del: Hegemoniteori - Samfundsformationsmodeller
Sameksistensen af flere produstionsmåder i en konkret samfundsformation.

7. Del: Totalitetsteori - Globalmodeller
Om den betydning rivaliseringen mellem samfundsformationerne har for den enkelte samfundsformation. Industrialiseringen og verdenskrigene, samt udviklingen mod en global arbejdsdeling og en verdenssamfundsformation.

8. Del: Historieteori - Periodiceringsmodeller
Fastlæggelse af en historisk periodiceringsmodel
Urkommunisme, gerontarki, patriarki, despoti, feudalisme og kapitalisme.

9.Del: Vurdering af historisme-modellen
Den 'historistiske' samfundsvidenskabelige analysemodel og de forskellige samfundsvidenskabelige retninger, især socialkonstruktivismen.

 
Bohn, Michael Historisme. netgrafik.com 2007. 11
 
 
     Determinationsfaktorer  

 
Psykologisk
Ideologisk
Kulturel
Politisk
Økonomisk
Teknografisk 
Demografisk
Geografisk
 
 
 
     
   Design netgrafik.com      Forside - Tilbage